Năm học 2020 - 2021

Đăng nhập

Học vấn không có quê hương, người học phải có tổ quốc ''

Ban Giám hiệu

Cập nhật lúc : 14:56 07/08/2013  

Hiệu trưởng

 

 
Họ và tên: Ngô Xe
Chức vụ:  Hiệu trưởng
Email: ngoxe64@gmai.com
Điện thoại 0915.995.449
  09 Trần Mai Ninh-P Khuê Trung-TPĐN

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH Phụ trách chung
- Phụ trách chung.
- Công tác tổ chức và cán bộ.
- Công tác kế hoạch, tài chính, CSVC trường học.

Số lượt xem : 7800

Các tin khác