Năm học 2018 - 2019

Đăng nhập

Việc học giống như đi thuyền ngược nước, không tiến lên ắt phải lùi''

Thông tin đơn vị

Cập nhật lúc : 10:13 20/10/2015  

TIỂU SỬ TRẦN QUÝ CÁP

Tiểu sử Nhà giáo, Nhà yêu nước Đất Quảng TRẦN QUÝ CÁP ( 1870 – 1908 )

  Trần Quý Cáp lúc nhỏ tên là Nghị, sau đổi Quý Cáp, tự Dã Hàng, Thích Phu, hiệu là Thái Xuyên. Sinh năm 1870 ( Canh Ngọ ) tại thôn Thai La, làng Bất Nhị , nay là xã Điện Phước, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

  Xuất thân trong một gia đình nông dân nghèo nhưng hiếu học. Lúc tuổi trẻ, ông đã nổi tiếng là một trong sáu học trò lỗi lạc của cụ Đốc học Mã sơn Trần Đình Phong tại trường Thanh Chiêm cùng với Phạm Liệu, Nguyễn Đình Hiến, Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng và Phan Quang.

  Năm 1904, đỗ Tiến sĩ, được vua Thành Thái ban cờ  “ Đệ tam giáp đồng Tiến sĩ, xuất thân đệ nhất danh “  và biển  “ Ân tứ vinh qui “ .

  Năm 1905, ông cùng các đồng chí Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng định vàoNam hô hào công cuộc Duy Tân.

  Năm 1907, Ông làm Giáo thọ ở phủ Thăng Bình, tỉnh QuảngNam. Ông khởi xướng cách mạng giáo dục, dạy chữ quốc ngữ, tổ chức tập thể dục, cải cách y phục gọn gàng vì thế ông bị thuyên chuyển vào Ninh Hòa, tỉnh  Khánh Hòa.

  Năm 1908, nhân dân Quảng Nam nổi lên xin sưu, kháng thuế, sau lan ra nhiều tỉnh. Thực dân Pháp và Nam triều thẳng tay đàn áp. Các nhà cách mạng ở địa phương gửi tin tức vào cho Ông. Thư bị phát giác, Ông bị bắt và bị khép vào tội mưu phản , lãnh án bị chém ngang lưng tại Khánh Hòa  ngày 17 tháng 5 năm 1908 ( Mậu Thân ). Sau này, di hài Ông được bạn bè và thân nhân đưa về an táng tại quê nhà.

  Ông đã sống một đời khinh tài, trọng nghĩa,  xứng đáng với tám chữ  “ Sanh ư đạo đức , Tử ư khí tiết “.

  Ông mất đi, đất nước và tỉnh nhà mất đi một nhà yêu nước với chí hướng cải cách giáo dục, canh tân đất nước.

 

Số lượt xem : 422

Các tin khác