Năm học 2019 - 2020

Đăng nhập

Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Tổ Hóa Sinh

Cập nhật lúc : 02:17 21/02/2017  

DANH SÁCH GV TỔ HÓA SINH NĂM HỌC 2018-2019 DANH SÁCH GV TỔ HÓA SINH NĂM HỌC 2018-2019

DANH SÁCH GV TỔ HÓA SINH

Năm học 2018-2019

TT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

CHỨC VỤ

SỐ ĐT

1

Nguyễn Mậu Anh

1962

Giáo viên

0905517270

2

Bùi Văn Hải

1994

Giáo viên

01202305679

3

Đường Thị Ngọc Trâm

1994

GV Thiết bị

0762718155

4

Nguyễn Thị Minh Trinh

1978

Tổ trưởng

0935557916

5

Phan Thị Kim Yến

1983

Tổ trưởng CĐ

0987787991

Số lượt xem : 4937