Năm học 2019 - 2020

Đăng nhập

Muốn xây dựng đất nước, trước hết phải phát triển giáo dục. Muốn trị nước, phải trọng dụng người tài "

Tổ Hóa Sinh

Cập nhật lúc : 02:17 21/02/2017  

DANH SÁCH GV TỔ HÓA SINH NĂM HỌC 2018-2019 DANH SÁCH GV TỔ HÓA SINH NĂM HỌC 2018-2019

DANH SÁCH GV TỔ HÓA SINH

Năm học 2018-2019

TT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

CHỨC VỤ

SỐ ĐT

1

Nguyễn Mậu Anh

1962

Giáo viên

0905517270

2

Bùi Văn Hải

1994

Giáo viên

01202305679

3

Đường Thị Ngọc Trâm

1994

GV Thiết bị

0762718155

4

Nguyễn Thị Minh Trinh

1978

Tổ trưởng

0935557916

5

Phan Thị Kim Yến

1983

Tổ trưởng CĐ

0987787991

Số lượt xem : 4904