Năm học 2019 - 2020

Đăng nhập

Sự chửi rủa có thể giết chết một mối tình, nhưng sự câm lặng lại không làm tiêu tan nó được "

Tổ Ngoại ngữ

Cập nhật lúc : 02:29 21/02/2017  

DANH SÁCH GV TỔ NGOẠI NGỮ NĂM HỌC 2018-2019 DANH SÁCH GV TỔ NGOẠI NGỮ NĂM HỌC 2018-2019

 DANH SÁCH GV TỔ NGOẠI NGỮ

Năm học 2018-2019

TT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

CHỨC VỤ

SỐ ĐT

1

Trần Thị Kim Nga

1983

Giáo viên

0977189927

2

Nguyễn Phạm Thanh Quyên

1972

Tổ trưởng CĐ

0982774232

3

Lưu Thị Phương Thảo

1985

Giáo viên

0905002511

4

Phạm Chế Thị Kim Oanh

1966

Giáo viên

0169759596

5

Võ Toàn

1962

Tổ trưởng

0905217263

 

Số lượt xem : 15458