Năm học 2019 - 2020

Đăng nhập

Hỏi một câu chỉ dốt chốc lát. Nhưng không hỏi sẽ dốt nát cả đời ''

Tổ Sử Địa-GDCD

Cập nhật lúc : 10:52 18/02/2017  

DANH SÁCH GV TỔ SỬ ĐỊA - GDCD NĂM HỌC 2018-2019 DANH SÁCH GV TỔ SỬ ĐỊA - GDCD NĂM HỌC 2018-2019

 

DANH SÁCH GV TỔ SỬ ĐỊA - GDCD

Năm học 2018-2019

TT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

CHỨC VỤ

SỐ ĐT

1

Đặng Thị Thùy Tứ

1976

Tổ trưởng

0983002014

2

Nguyễn Thị Kim Minh

1962

Tổ trưởng CĐ

0935548136

3

Lê Thị Luận

1985

Giáo viên

01263626209

4

Nguyễn Thị Thanh Thảo

1992

Giáo viên

0905991246

5

Phạm Thị Vân Anh

1989

Giáo viên

01685115318

6

Lê Thị Minh Mỹ

1971

Giáo viên

0982170971

Số lượt xem : 10975