Năm học 2019 - 2020

Đăng nhập

Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Tổ Sử Địa-GDCD

Cập nhật lúc : 10:52 18/02/2017  

DANH SÁCH GV TỔ SỬ ĐỊA - GDCD NĂM HỌC 2018-2019 DANH SÁCH GV TỔ SỬ ĐỊA - GDCD NĂM HỌC 2018-2019

 

DANH SÁCH GV TỔ SỬ ĐỊA - GDCD

Năm học 2018-2019

TT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

CHỨC VỤ

SỐ ĐT

1

Đặng Thị Thùy Tứ

1976

Tổ trưởng

0983002014

2

Nguyễn Thị Kim Minh

1962

Tổ trưởng CĐ

0935548136

3

Lê Thị Luận

1985

Giáo viên

01263626209

4

Nguyễn Thị Thanh Thảo

1992

Giáo viên

0905991246

5

Phạm Thị Vân Anh

1989

Giáo viên

01685115318

6

Lê Thị Minh Mỹ

1971

Giáo viên

0982170971

Số lượt xem : 8384