Năm học 2019 - 2020

Đăng nhập

Việc học giống như đi thuyền ngược nước, không tiến lên ắt phải lùi''

Tổ Thể dục-Nhạc-Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 02:33 21/02/2017  

DANH SÁCH GV TỔ THỂ DỤC-NHẠC-MT NĂM HỌC 2018-2019 DANH SÁCH GV TỔ THỂ DỤC-NHẠC-MT NĂM HỌC 2018-2019

DANH SÁCH GV TỔ THỂ DỤC-NHẠC-MỸ THUẬT

Năm học 2018-2019

TT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

CHỨC VỤ

SỐ ĐT

1

Trương Thị Xuân Ánh

22.3.69

Giáo viên

0905113545

2

Phạm Thị Thuỷ Chung

12.9.82

Giáo viên

0905112779

3

Trần Thị Hoa

20.8.79

Tổ phó

0903578935

4

Trần Hoàng

15.2.62

Tổ trưởng

0905470995

5

Võ Thị Ngọc Oanh

25.8.80

Giáo viên

0935891401

6

Nguyễn Thị Thu

30.7.80

Giáo viên

0979403330

7

Hà Bích Trâm

15.9.67

Giáo viên

01227549767

8

Trần Đức Trung

28.11.79

Giáo viên

0905285657

Số lượt xem : 10129