Năm học 2019 - 2020

Đăng nhập

Sự chửi rủa có thể giết chết một mối tình, nhưng sự câm lặng lại không làm tiêu tan nó được "

Tổ Toán Lý - Công nghệ - Tin

Cập nhật lúc : 11:00 18/02/2017  

DANH SÁCH GV TỔ TOÁN LÝ-CN-TIN NĂM HỌC 2018-2019 DANH SÁCH GV TỔ TOÁN LÝ-CN-TIN NĂM HỌC 2018-2019

DANH SÁCH GV TỔ TOÁN - LÝ - CÔNG NGHỆ

Năm học 2018-2019

TT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

CHỨC VỤ

SỐ ĐT

1

Ngô Thị Minh Nguyệt

1976

Tổ trưởng – CTCĐ

0982095199

2

Ngô Xe

1964

Hiệu trưởng

0905177195

3

Trần Thị Thu Cúc

1966

Giáo viên

0989079004

4

Tân Hai

1962

Giáo viên

0983515751

5

Nguyễn Văn Tưởu

1962

BCH CĐ

0905606079

6

Trần Thị Vân

1993

Giáo viên

01268453373

7

Trần Thị Hiền

1991

Giáo viên

01225526769

8

Trần Thanh Từ

1966

Giáo viên

0958403199

9

Trần Thị Thơm

1976

Giáo viên

0917962981

10

Mai Thị Tuyết Lan

1980

Giáo viên

0905177195

11

Tăng Anh Thuận

1979

Giáo viên

0935567453

 

Số lượt xem : 6029