Năm học 2018 - 2019

Đăng nhập

Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Tổ Toán Lý - Công nghệ - Tin

Cập nhật lúc : 11:00 18/02/2017  

DANH SÁCH GV TỔ TOÁN LÝ-CN-TIN NĂM HỌC 2018-2019 DANH SÁCH GV TỔ TOÁN LÝ-CN-TIN NĂM HỌC 2018-2019

DANH SÁCH GV TỔ TOÁN - LÝ - CÔNG NGHỆ

Năm học 2018-2019

TT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

CHỨC VỤ

SỐ ĐT

1

Ngô Thị Minh Nguyệt

1976

Tổ trưởng – CTCĐ

0982095199

2

Ngô Xe

1964

Hiệu trưởng

0905177195

3

Trần Thị Thu Cúc

1966

Giáo viên

0989079004

4

Tân Hai

1962

Giáo viên

0983515751

5

Nguyễn Văn Tưởu

1962

BCH CĐ

0905606079

6

Trần Thị Vân

1993

Giáo viên

01268453373

7

Trần Thị Hiền

1991

Giáo viên

01225526769

8

Trần Thanh Từ

1966

Giáo viên

0958403199

9

Trần Thị Thơm

1976

Giáo viên

0917962981

10

Mai Thị Tuyết Lan

1980

Giáo viên

0905177195

11

Tăng Anh Thuận

1979

Giáo viên

0935567453

 

Số lượt xem : 3224