Năm học 2019 - 2020

Đăng nhập

Dạy tức là học hai lần''

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 02:37 21/02/2017  

DANH SÁCH NV TỔ VĂN PHÒNG NĂM HỌC 2018-2019 DANH SÁCH NV TỔ VĂN PHÒNG NĂM HỌC 2018-2019

DANH SÁCH NV TỔ VĂN PHÒNG

Năm học 2018-2019

TT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

CHỨC VỤ

SỐ ĐT

1

Phan Thành

17.9.63

BV

01695135155

2

Lại Văn Vân

30.03.68

BV

01645092878

3

Đồng Thị Phương Thảo

15.11.92

Văn thư

01686370411

4

Phạm Thị Hà

01.01.84

Kế toán

0988798719

5

Lê Thị Ánh Nguyệt

01.01.91

Tổ trưởng-NV Y tế

01638073288

6

Tạ Thị Hòa

01.01.68

Phục vụ

01658150581

Số lượt xem : 15898