Năm học 2018 - 2019

Đăng nhập

Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 02:37 21/02/2017  

DANH SÁCH NV TỔ VĂN PHÒNG NĂM HỌC 2018-2019 DANH SÁCH NV TỔ VĂN PHÒNG NĂM HỌC 2018-2019

DANH SÁCH NV TỔ VĂN PHÒNG

Năm học 2018-2019

TT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

CHỨC VỤ

SỐ ĐT

1

Phan Thành

17.9.63

BV

01695135155

2

Lại Văn Vân

30.03.68

BV

01645092878

3

Đồng Thị Phương Thảo

15.11.92

Văn thư

01686370411

4

Phạm Thị Hà

01.01.84

Kế toán

0988798719

5

Lê Thị Ánh Nguyệt

01.01.91

Tổ trưởng-NV Y tế

01638073288

6

Tạ Thị Hòa

01.01.68

Phục vụ

01658150581

Số lượt xem : 8344