Năm học 2019 - 2020

Đăng nhập

Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Tổ Ngữ Văn

Cập nhật lúc : 02:25 21/02/2017  

DANH SÁCH GV TỔ NGỮ VĂN NĂM HỌC 2018-2019 DANH SÁCH GV TỔ NGỮ VĂN NĂM HỌC 2018-2019

DANH SÁCH GV TỔ NGỮ VĂN

Năm học 2018-2019

TT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

CHỨC VỤ

SỐ ĐT

1

Trương Thị Ngọc Bích

1969

Tổ trưởng

0932424456

2

Lê Thị Thanh Hà

1965

Tổ trưởng CĐ

0905609023

3

Nguyễn Thanh Long

1976

PHT

0905079828

4

Bùi Thị Thanh Hiên

1983

Giáo viên

0977281223

5

Huỳnh Ngọc Diễm

1979

Giáo viên

0905159253

6

Lê Thị Kiều Châu

1980

Giáo viên

0935555375

7

Huỳnh Thị Vy

1989

Giáo viên

01656210916

8

Nguyễn Xuân Ka

1986

NV TV

0905537124

Số lượt xem : 9960