Năm học 2019 - 2020

Đăng nhập

Dạy học là nghề đào tạo nên mọi nghề khác''

Tổ Ngữ Văn

Cập nhật lúc : 02:25 21/02/2017  

DANH SÁCH GV TỔ NGỮ VĂN NĂM HỌC 2018-2019 DANH SÁCH GV TỔ NGỮ VĂN NĂM HỌC 2018-2019

DANH SÁCH GV TỔ NGỮ VĂN

Năm học 2018-2019

TT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

CHỨC VỤ

SỐ ĐT

1

Trương Thị Ngọc Bích

1969

Tổ trưởng

0932424456

2

Lê Thị Thanh Hà

1965

Tổ trưởng CĐ

0905609023

3

Nguyễn Thanh Long

1976

PHT

0905079828

4

Bùi Thị Thanh Hiên

1983

Giáo viên

0977281223

5

Huỳnh Ngọc Diễm

1979

Giáo viên

0905159253

6

Lê Thị Kiều Châu

1980

Giáo viên

0935555375

7

Huỳnh Thị Vy

1989

Giáo viên

01656210916

8

Nguyễn Xuân Ka

1986

NV TV

0905537124

Số lượt xem : 11833