Năm học 2018 - 2019

Đăng nhập

Học mà không bao giờ cảm thấy đủ, là sự khôn ngoan. Dạy mà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, đó là tình yêu thương "

Các hoạt động khác

Cập nhật lúc : 09:19 26/10/2015  

NGOẠI KHÓA VỀ PHÒNG CHỐNG MA TÚY TỆ NẠN XÃ HỘI VÀ TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ TRONG TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2015-2016

NGOẠI KHÓA VỀ PHÒNG CHỐNG MA TÚY-TỆ NẠN XÃ HỘI VÀ TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ TRONG TRƯỜNG HỌC CỦA TỔ HÓA SINH NĂM HỌC 2015-2016

  Sáng ngày 26/10/2015, trong tiết chào cờ, tổ Hóa Sinh của trường THCS Trần Qúy Cáp đã thực hiện Ngoại khóa về phòng chống ma túy-tệ nạn xã hội và tác hại của thuốc lá trong trường học

  Dưới đây là các hình ảnh của buổi Ngoại khóa này

Số lượt xem : 841