Thứ Hai, 12/11/2018
S

- 6h45, chào cờ theo xuất;

- Hiệu trưởng dự Hội nghị tiếng Đức tại TP Hồ Chí Minh.

C

- Các lớp nộp giỏ hoa;

- GVBD HSG9 gửi đề xuất HSG qua mail PHT.

Thứ Ba, 13/11/2018
S

7h, Thầy Long tham gia Đánh giá ngoài tại THCS Ngô Thì Nhậm.

C

14h, dự lễ kỷ niệm tại THCS-THPT Nguyễn Khuyến.

Thứ Tư, 14/11/2018
S

Dạy và học theo TKB.

C

Dạy và học theo TKB.

Thứ Năm, 15/11/2018
S

Gửi đề xuất HSG9 về PGD.

C

14h, trang trí lễ kỉ niệm (GV không có giờ và HS lớp 9/3)

Thứ Sáu, 16/11/2018
S

Kỉ niệm 25 năm thành lập trường và Ngày NGVN (7h00)

Thứ Bảy, 17/11/2018
S

- Học bù TKB thứ sáu.

- 7h30, dự lễ khen thưởng và kỷ niệm Ngày NGVN tại Hội trường Quận ủy (BGH+CTCĐ+GV có tên trong d/s nhận thưởng).

C

Học bù TKB thứ sáu.