Năm học 2018 - 2019

Đăng nhập

Ai làm chủ giáo dục có thể thay đổi thế giới ''

Năm 2018

Cập nhật lúc : 11:14 12/11/2018  

Tuần 46 năm 2018
Từ ngày 12/11/2018 đến ngày 18/11/2018

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(12/11/2018)

- 6h45, chào cờ theo xuất;

- Hiệu trưởng dự Hội nghị tiếng Đức tại TP Hồ Chí Minh.

- Các lớp nộp giỏ hoa;

- GVBD HSG9 gửi đề xuất HSG qua mail PHT.

Thứ Ba
(13/11/2018)

7h, Thầy Long tham gia Đánh giá ngoài tại THCS Ngô Thì Nhậm.

14h, dự lễ kỷ niệm tại THCS-THPT Nguyễn Khuyến.

Thứ Tư
(14/11/2018)

Dạy và học theo TKB.

Dạy và học theo TKB.

Thứ Năm
(15/11/2018)

Gửi đề xuất HSG9 về PGD.

14h, trang trí lễ kỉ niệm (GV không có giờ và HS lớp 9/3)

Thứ Sáu
(16/11/2018)

Kỉ niệm 25 năm thành lập trường và Ngày NGVN (7h00)

Thứ Bảy
(17/11/2018)

- Học bù TKB thứ sáu.

- 7h30, dự lễ khen thưởng và kỷ niệm Ngày NGVN tại Hội trường Quận ủy (BGH+CTCĐ+GV có tên trong d/s nhận thưởng).

Học bù TKB thứ sáu.

Chủ Nhật
(18/11/2018)