Năm học 2019 - 2020

Đăng nhập

Ai làm chủ giáo dục có thể thay đổi thế giới ''

Năm 2019

Cập nhật lúc : 06:33 21/05/2019  

Tuần 21 năm 2019
Từ ngày 20/05/2019 đến ngày 26/05/2019

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(20/05/2019)

- Khối 7 học bình thường (không chào cờ, đôn tiết).

- Khối 9 học theo TKB mới 2 môn Văn + Toán.

- Khối 6, 8 học theo TKB (Không chào cờ).

- GVBM được phân công ra đề cương thi lại gửi về GVCN để phát cho phụ huynh trong buổi họp hoặc phát trực tiếp cho HS trong tuần tới.

Thứ Ba
(21/05/2019)

Khối 7 nghỉ.

- Khối 6, 8 nghỉ.

- Họp HĐSP 15h00, Họp liên tịch 14h30 (TP: BGH, TPT, các TTCM, HT, Bí thư Đoàn, TB Thạnh tra)

Thứ Tư
(22/05/2019)

- Khối 9 học bình thường.

- Khối 7 học bình thường (GV hoàn thành chương trình).

Khối 6, 8 học bình thường (Hoàn thành chương trình năm học)

Thứ Năm
(23/05/2019)

- Khối 9 học theo TKB.

Thứ Sáu
(24/05/2019)
Thứ Bảy
(25/05/2019)
Chủ Nhật
(26/05/2019)