Năm học 2019 - 2020

Đăng nhập

Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Năm 2019

Cập nhật lúc : 09:57 18/11/2019  

Tuần 47 năm 2019
Từ ngày 18/11/2019 đến ngày 24/11/2019

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(18/11/2019)

- 7h00, tổ chức kỷ niệm 20/11 tại trường.

- Cô Bích phân công GV dạy thay Thầy Long 2 tiết (thứ ba 19/11).

- Nghỉ tiết 5;

- GVBM phát đề cương ôn tập HKI trong tuần (tuyệt đối không để HS đi photo).

Thứ Ba
(19/11/2019)

- 7h30, dự lễ tuyên dương khen thưởng tại TTHC Quận Cẩm Lệ (TP: BGH+CTCĐ+GV được khen thưởng). DS niêm yết tại chuyên môn nghiệp vụ , chú ý số ghế + số đợt).

GV dạy Sinh học nộp về PHT giáo án "Mắt sáng học hay" và báo cáo kế hoạch dạy học (hạn cuối 22/11).

Thứ Tư
(20/11/2019)

Dạy học bình thường theo TKB.

Dạy và học bình thường theo TKB.

Thứ Năm
(21/11/2019)

Dạy và học bình thường theo TKB.

Dạy và học theo TKB.

Thứ Sáu
(22/11/2019)

- BGH kiểm tra việc phát đề cương ôn tập (cả ngày).

- Văn thư nhận đề khảo sát HSG 9 tại PGD và photo theo số lượng.

Dạy và học theo TKB.

Thứ Bảy
(23/11/2019)

- Khảo sát ĐT HSG lớp 9 lần 2 đề PGD 7h30 (GVBD nhắc HS)

- Dạy phụ đạo 9 bình thường.

- 14h00, sinh hoạt tổ chuyên môn (Báo cáo chuyên đề cấp tổ).

Chủ Nhật
(24/11/2019)

Tham quan Suối Thần Tài (7h30 HĐSP tập trung tại trường).