Năm học 2019 - 2020

Đăng nhập

Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Năm 2020

Cập nhật lúc : 10:41 09/01/2020  

Tuần 2 năm 2020
Từ ngày 06/01/2020 đến ngày 12/01/2020

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(06/01/2020)

- Kiểm tra học kỳ I Toán 8 + Sử 8

- HS K9 nghỉ học (thay đổi so với lịch)

- HS nghỉ học

- Gửi báo cáo sơ kết tiếng Đức; Sơ kết CLB Tiếng Anh

Thứ Ba
(07/01/2020)

Khối 6, 9 học bình thường theo TKB

Khối 7, 8 học theo TKB

Thứ Tư
(08/01/2020)

- Tiết 5 học sinh vệ sinh lớp học, lau chùi cửa kính, GV dạy tiết 5 quản lý lớp.

- K6, 9 học theo TKB (Chép TKB HKII)

- 11h00, hạn cuối vào điểm trên Vnedu

- Khối 7, 8 học theo TKB (Chép TKB HKII)

- Tiết 5 vệ sinh lớp học, lau chùi của kính, GV dạy tiết 5 quản lý lớp

Thứ Năm
(09/01/2020)

- Học sinh nghỉ học; 

- 7h45: BGH + BCHCĐ gặp mặt quý Thầy Cô thi GVG cấp Quận tại phòng PHT

- 8h00, xét 2 mặt chất lượng (BGH + GVCN + TPT + BTĐ)

- HS nghỉ học

- Nộp báo cáo sơ kết HKI về PGD

Thứ Sáu
(10/01/2020)

- HS nghỉ học

- 8h00, họp tổ chuyên môn

HS nghỉ học

Thứ Bảy
(11/01/2020)

Thi GVG cấp Quận tại THCS Nguyễn Văn Linh (7h45')

- 14h00, khảo sát HSG 9 lần 4 (đề phòng)-> tập trung bài về PHT để chuyển PGD

- 13h45, Đại hội chi bộ

- 19h00 họp Ban Đại diện CMHS toàn trường

Chủ Nhật
(12/01/2020)

Họp phụ huynh học sinh (K6, 9: 7h00; Khối 7, 8: 9h00)