Năm học 2018 - 2019

Đăng nhập

Dạy tức là học hai lần''

Năm 2019

Cập nhật lúc : 02:41 04/03/2019  

Tuần 10 năm 2019
Từ ngày 04/03/2019 đến ngày 10/03/2019

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(04/03/2019)

- Chào cờ theo xuất.

- Gửi phân công chuyên môn và TKB về PGD.

- Gửi danh sách GV tham gia tập huấn bệnh phong về PGD.

- BGH dự giờ và kiểm tra hồ sơ trong tuần.

Thứ Ba
(05/03/2019)

- GVCN 9 nộp đơn xin học thêm của HS về PHT.

- Kiểm tra hồ sơ chủ nhiệm 7,9 (nộp tại phòng PHT)

15h00, họp liên tịch (BGH, CTCĐ, TPT, BTĐ, TTCM, Trưởng ban Thanh tra)

Thứ Tư
(06/03/2019)

GVCN nhắc nhở học sinh trực lớp đầy đủ, đảm bảo vs lớp học.

Dạy và học theo TKB

Thứ Năm
(07/03/2019)

Dạy và học theo TKB

Dạy và học theo TKB

Thứ Sáu
(08/03/2019)

Dạy và học theo TKB

Dạy và học theo TKB

Thứ Bảy
(09/03/2019)

- Dạy phụ đạo 9 bình thường;

- 7h45 tập huấn bệnh phong tại Nguyễn Văn Linh 

- 14h, họp HĐSP

- Họp Chi bộ sau họp HĐSP

Chủ Nhật
(10/03/2019)