Năm học 2019 - 2020

Đăng nhập

Kiến thức không có trọng lượng, nó là kho báu bạn có thể mang theo một cách dễ dàng "

Năm 2020

Cập nhật lúc : 10:41 09/01/2020  

Tuần 2 năm 2020
Từ ngày 06/01/2020 đến ngày 12/01/2020

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(06/01/2020)

- Kiểm tra học kỳ I Toán 8 + Sử 8

- HS K9 nghỉ học (thay đổi so với lịch)

- HS nghỉ học

- Gửi báo cáo sơ kết tiếng Đức; Sơ kết CLB Tiếng Anh

Thứ Ba
(07/01/2020)

Khối 6, 9 học bình thường theo TKB

Khối 7, 8 học theo TKB

Thứ Tư
(08/01/2020)

- Tiết 5 học sinh vệ sinh lớp học, lau chùi cửa kính, GV dạy tiết 5 quản lý lớp.

- K6, 9 học theo TKB (Chép TKB HKII)

- 11h00, hạn cuối vào điểm trên Vnedu

- Khối 7, 8 học theo TKB (Chép TKB HKII)

- Tiết 5 vệ sinh lớp học, lau chùi của kính, GV dạy tiết 5 quản lý lớp

Thứ Năm
(09/01/2020)

- Học sinh nghỉ học; 

- 7h45: BGH + BCHCĐ gặp mặt quý Thầy Cô thi GVG cấp Quận tại phòng PHT

- 8h00, xét 2 mặt chất lượng (BGH + GVCN + TPT + BTĐ)

- HS nghỉ học

- Nộp báo cáo sơ kết HKI về PGD

Thứ Sáu
(10/01/2020)

- HS nghỉ học

- 8h00, họp tổ chuyên môn

HS nghỉ học

Thứ Bảy
(11/01/2020)

Thi GVG cấp Quận tại THCS Nguyễn Văn Linh (7h45')

- 14h00, khảo sát HSG 9 lần 4 (đề phòng)-> tập trung bài về PHT để chuyển PGD

- 13h45, Đại hội chi bộ

- 19h00 họp Ban Đại diện CMHS toàn trường

Chủ Nhật
(12/01/2020)

Họp phụ huynh học sinh (K6, 9: 7h00; Khối 7, 8: 9h00)