In trang

ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NĂM HỌC 2018-2019
Cập nhật lúc : 09:40 13/10/2018

TRƯỜNG THCS TRẦN QUÝ CÁP TỔ CHỨC ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NĂM HỌC 2018-2019

<p>Chiều ng&agrave;y 13/10/2018 trường THCS Trần Q&uacute;y C&aacute;p tổ chức Đại hội li&ecirc;n đội năm học 2018-2019</p><p>Dưới đ&acirc;y l&agrave; 1 số h&igrave;nh ảnh của buổi đại hội n&oacute;i tr&ecirc;n</p><p><img src="/imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2018/-thang-10/img-6666.jpg" alt="" /></p><p><img src="/imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2018/-thang-10/img-6665.jpg" alt="" /></p><p><img src="/imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2018/-thang-10/img-6664.jpg" alt="" /></p><p><img src="/imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2018/-thang-10/img-6663.jpg" alt="" /><img src="/imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2018/-thang-10/img-6659.jpg" alt="" /><img src="/imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2018/-thang-10/img-6655.jpg" alt="" /></p><p><img src="/imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2018/-thang-10/img-6653.jpg" alt="" /></p>