In trang

HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC - VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2018-2019
Cập nhật lúc : 03:31 26/09/2018

HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC - VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2018-2019

<p>Chiều ng&agrave;y 22/9/2018 HĐSP trường THCS Trần Q&uacute;y C&aacute;p long trọng tổ chức Hội nghị CC-VC năm học 2018-2019</p><p>Dưới d&acirc;y l&agrave; 1 số h&igrave;nh ảnh của buổi Hội nghị n&oacute;i tr&ecirc;n</p><p><img src="/imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2018/_Thang_09/1_1.jpg" alt="" /><img src="/imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2018/_Thang_09/9.jpg" alt="" /><img src="/imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2018/_Thang_09/10.jpg" alt="" /><img src="/imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2018/_Thang_09/11.jpg" alt="" /><img src="/imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2018/_Thang_09/12.jpg" alt="" /><img src="/imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2018/_Thang_09/13.jpg" alt="" /><img src="/imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2018/_Thang_09/14.jpg" alt="" /><img src="/imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2018/_Thang_09/15.jpg" alt="" /></p>