In trang

LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2018-2019
Cập nhật lúc : 03:24 26/09/2018

LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2018-2019

<p>S&aacute;ng ng&agrave;y 05/9/2018 HĐSP Trường THCS Trần Q&uacute;y C&aacute;p long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2018-2019</p><p>Dưới d&acirc;y l&agrave; 1 số h&igrave;nh ảnh của buổi Lễ n&oacute;i tr&ecirc;n</p><p><img src="/imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2018/_Thang_09/1.jpg" alt="" /><img src="/imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2018/_Thang_09/2.jpg" alt="" /><img src="/imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2018/_Thang_09/3.jpg" alt="" /><img src="/imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2018/_Thang_09/4.jpg" alt="" /><img src="/imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2018/_Thang_09/5.jpg" alt="" /></p>