In trang

TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS TRONG TRƯỜNG HỌC
Cập nhật lúc : 05:05 18/12/2017

TRƯỜNG THCS TRẦN QUÝ CÁP TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS TRONG TRƯỜNG HỌC NĂM 2017

Sáng nay trong tiết chào cờ đầu tuần (18/12/2017) trường THCS Trần Qúy Cáp tổ chức tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS cho giáo viên và học sinh toàn trường năm 2017

Dưới đây là 1 số hình ảnh của buổi tuyên truyền nói trên