Năm học 2020 - 2021

Đăng nhập

Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Thông báo

Cập nhật lúc : 04:09 12/12/2016  

LỊCH KIỂM TRA HKI-NĂM HỌC 2016-2017


NHÀ TRƯỜNG THÔNG BÁO LỊCH KIỂM TRA HKI-NĂM HỌC 2016-2017

Do ngày thứ 2 (02/1/2017) nghỉ bù tết Dương lịch, cho nên lịch kiểm tra HKI có thay đổi ở lớp 7 và lớp 8, PH và các em hs xem thông báo chi tiết ở file đính kèm

Tải file 1  

Số lượt xem : 631

Các tin khác