Năm học 2019 - 2020

Đăng nhập

Học không biết chán, dạy người không biết mỏi''

Thông báo

Cập nhật lúc : 04:09 12/12/2016  

LỊCH KIỂM TRA HKI-NĂM HỌC 2016-2017


NHÀ TRƯỜNG THÔNG BÁO LỊCH KIỂM TRA HKI-NĂM HỌC 2016-2017

Do ngày thứ 2 (02/1/2017) nghỉ bù tết Dương lịch, cho nên lịch kiểm tra HKI có thay đổi ở lớp 7 và lớp 8, PH và các em hs xem thông báo chi tiết ở file đính kèm

Tải file 1  

Số lượt xem : 584

Các tin khác