Năm học 2018 - 2019

Đăng nhập

Hạnh phúc không có nghĩa là mọi việc đều hoàn hảo. Nó có nghĩa là bạn đã quyết định nhìn xa hơn những khiếm khuyết "

Thông báo

Cập nhật lúc : 10:08 19/12/2018  

LỊCH KIỂM TRA HKI NĂM HỌC 2018-2019 VÀ SBD, PHÒNG THI CỦA HỌC SINH


LỊCH KIỂM TRA HKI NĂM HỌC 2018-2019 VÀ SBD, PHÒNG THI CỦA HỌC SINH

PH và HS xem thông tin chi tiết tại File đính kèm

- File 1: Lịch kiểm tra HKI.

- File 2: Số báo danh, phòng thi

Tải file 1   Tải file 2  

Số lượt xem : 493

Các tin khác