Năm học 2018 - 2019

Đăng nhập

Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "

Thông báo

Cập nhật lúc : 10:08 19/12/2018  

LỊCH KIỂM TRA HKI NĂM HỌC 2018-2019 VÀ SBD, PHÒNG THI CỦA HỌC SINH


LỊCH KIỂM TRA HKI NĂM HỌC 2018-2019 VÀ SBD, PHÒNG THI CỦA HỌC SINH

PH và HS xem thông tin chi tiết tại File đính kèm

- File 1: Lịch kiểm tra HKI.

- File 2: Số báo danh, phòng thi

Tải file 1   Tải file 2  

Số lượt xem : 338

Các tin khác