Năm học 2019 - 2020

Đăng nhập

Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Thông báo

Cập nhật lúc : 10:08 19/12/2018  

LỊCH KIỂM TRA HKI NĂM HỌC 2018-2019 VÀ SBD, PHÒNG THI CỦA HỌC SINH


LỊCH KIỂM TRA HKI NĂM HỌC 2018-2019 VÀ SBD, PHÒNG THI CỦA HỌC SINH

PH và HS xem thông tin chi tiết tại File đính kèm

- File 1: Lịch kiểm tra HKI.

- File 2: Số báo danh, phòng thi

Tải file 1   Tải file 2  

Số lượt xem : 718

Các tin khác