Năm học 2019 - 2020

Đăng nhập

Bé chẳng học, lớn làm gì?''

Thông báo

Cập nhật lúc : 05:05 16/04/2018  

QUY ĐỊNH TUYỂN SINH LỚP 1, 6, 10-CHỈ TIÊU TUYỂN SINH LỚP 10 CÁC TRƯỜNG THPT CÔNG LẬP VÀ TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN - NĂM HỌC 2018-2019 CỦA SỞ GD-ĐT THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG


QUY ĐỊNH TUYỂN SINH LỚP 1, 6, 10-CHỈ TIÊU TUYỂN SINH LỚP 10 CÁC TRƯỜNG THPT CÔNG LẬP VÀ TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN - NĂM HỌC 2018-2019 CỦA SỞ GD-ĐT THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

PH và HS xem chi tiết tại file đính kèm:

- File 1: Quy định tuyển sinh lớp 1,6,10.

- File 2: Quy định tuyển sinh lớp 10 Lê Qúy Đôn.

- File 3: Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 các trường THPT công lập

Tải file 1   Tải file 2   Tải file 3  

Số lượt xem : 548