Năm học 2018 - 2019

Đăng nhập

Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "

Đảng bộ

Cập nhật lúc : 03:09 14/09/2017  

ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2017-2020

CHI BỘ TRƯỜNG THCS TRẦN QUÝ CÁP TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2017-2020

Ngày 24/8/2017 chi bộ trường THCS Trần Qúy Cáp tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020

Dưới đây là 1 số hình ảnh của buổi Đại hội nói trên

Số lượt xem : 119